Продукти Строителство Телени продукти Телове СТОМАНЕН ЗАВАРЪЧЕН ПОМЕДНЕН И НЕПОМЕДНЕН
ПечатE-mail


СТОМАНЕН ЗАВАРЪЧЕН ПОМЕДНЕН И НЕПОМЕДНЕН
Голямо изображение


СТОМАНЕН ЗАВАРЪЧЕН ПОМЕДНЕН И НЕПОМЕДНЕНЗапитайте за цена...

БДС EN 440:2000, БДС EN 499:2000 и БДС EN 756:2000 (БДС 5084-86)
Жити” – АД произвежда нисковъглеродни нелегирани и легирани заваръчни телове, предназначени за заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани стомани.

ЕЛЕКТРОДНИ ТЕЛОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ЗАЩИТНА ГАЗОВА СРЕДА НА НЕЛЕГИРАНИ И ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 440:2000 (съответсващи на Зв08Г2С по БДС 5084-86)

Заваръчен тел марка G3Si1 (Зв08Г2С) е предназначен за заваряване в среда от
инертни (MIG – заваряване) – аргон или активни – СО2 (MAG – заваряване) газове,
както и в комбинирани газови среди (MIG- MAG заваряване).

Заваръчните телове марка Зв08Г2С на „Жити” АД се произвеждат под техническия надзор на:
LLOYDS REGISTER OF SHIPPING
GERMANISCHER LLOYD
РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР

ТЕЛ ЗА ОБМАЗАНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА РЪЧНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА
НЕЛЕГИРАНИ И ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 499:2000 и БДС EN 756:2000
(съответстващи на Зв08А по БДС 5084-86)

ЕЛЕКТРОДНИ ТЕЛОВЕ ЗА ПОДФЛЮСОВО ЗАВАРЯВАНЕ НА НЕЛЕГИРАНИ И
ДРЕБНОЗЪРНЕСТИ МАТЕРИАЛИ – по БДС EN 756:2000
(съответсващи на Зв08ГА по БДС 5084-86)

Произвеждани размери заваръчни телове – от 0,6 до 5,0 мм.
Механични показатели на заваръчния тел:
- якост на опън – Rm – от 600 до 1350 MPa

Механични показатели на наварения метал:
- якост на опън – Rm – от 490 до 660 MPa
- граница на провлачване – Re > 375 MPa
- относително удължение – As > 22%
- относително утъняване – Z > 45%
- ударна жилавост при температура 0 ÷ 20 oC – KV > 47 J

Разфасовка и опаковка
– на макари с маса до 5 кг и до 15 кг, поставени в херметично затворени полиетиленови
пликове с наличие на влагопоглъщащо вещество, поставени в кашони;
– на връзки с маса до 30 кг за диаметър до 2,0 мм и с маса до 120 кг за тел с диаметър
над 2,0 мм, опаковани с влагонепроницаема хартия и плат;
– на метални макари с маса до 500 кг, опаковани с влагонепроницаема хартия и плат.

За макари по 5 кг. – размери от 0,6 до 1,2 мм
За макари по 15 кг. – размери от 0,6 до 1,6 мм
За връзки – размери от 1,6 до 5,0 мм